Praeconium

Nuntii et indicia

Ordo rerum agendarum (dettagli)

Index oratorum

Index civitatum

Scheda qua nomen conventui detur

Deversoria

 

Veneror itaque inventa sapientiae inventoresque; adire tamquam multorum hereditatem iuvat: mihi ista acquisita, mihi ista laborata sunt; sed agamus bonum patrem familiae, faciamus ampliora quae accepimus: maior ista hereditas a me ad posteros transeat.

(Senecae Ep. ad Luc., 64, 7)

 

HUMANITAS

Nemzetközi kongresszus a humanitas korunkban való felélesztéséről

A nápolyi Istituto per gli Studi Filosofici támogatásával, a Vivarium Novum Academia és a Mnemosyne alapítvány közreműködésével a klasszikus és humanista kultúra és irodalom iránt érdeklődő fiatalokból álló PHILIA társaság szervezésében 2006. július 15 és 23 között Nápolyban nemzetközi összejövetelre kerül sor, melynek témája a humanismus, amely sok szállal kötődik mindennapjainkhoz.
A szervezők célja az, hogy bemutassák, mennyire élő ma is a humanizus és a humanista disciplina, mennyiben segíti a fiatalok nevelését, egy állam működését, a természettudományos kérdések tárgyalását; összességében az emberiség emberibbé tételét. Meggyőződésünk, hogy műveltség és erkölcsi tartás nélkül hitelesen és helyesen élni nem lehet. A humanitas nem egyetlen , már letűnt, a többitől elkülönülő korszakhoz kötődik, hanem sokkal inkább az évszázadok során élt emberek összecsengő hangja, mely az emberiség javát tartja szem előtt.
Emiatt a humanitast és az irodalmat nem csak azok kell ápolják, akik hasonló szakterületen működnek és dolgoznak, hanem mindazok, akik korunkat a megelőzőkkel összehasonlítva azt jobban meg szeretnék érteni, s valamiféle folyamatos párbeszédet kialakítani elődeinkkel. Valahányszor ugyanis azokkal, kik évszázadokkal ezelőtt éltek világunkban, összakapcsolódunk, sokkal tudatosabban tudjak megélni mindennapi életünket, s a jövőt is biztosabb alapokra helyezzük, akár a terebélyes tölgyek-ahogy Zielinski mondja- miután gyökeret eresztettek, nem visszafejlődni akartak, hanem törzsükkel az ég fele törve, ágaikat szélesre tárva, rügyet, majd virágokat bontva bőséges termést hozni.
Ebben a szellemben szeretnénk mindenkit, professzorokat és különösen a fiatalokat, egy nagy közös beszélgetésre hívni a világ minden tájáról, hogy íly módon jobban megismerjük egymást és a humanista kultúrát.

 

 

 

Praeconium

Nuntii et indicia

Ordo rerum agendarum (dettagli)

Index oratorum

Index civitatum

Scheda qua nomen conventui detur

Deversoria

 

§ Általános információk

 

A szervezők elérhetőségei

Accademia Vivarium Novum, contrada S. Vito, 5, 83048 MONTELLA (AV) ITALIA.

Telefono e telecopiatrice: +39 0827 60 16 43

 

Inscriptio electronica:  

info@conventushumanitas.eu

info@vivariumnovum.it

phratria.iuvenum@yahoo.com

 

Felmerülő kérdések esetén magyar nyelven a következő címre írhatnak: Roberto Carfagni
 

hivatalos weboldalak:

www.conventushumanitas.eu

www.vivariumnovum.it

http://philia.xf.cz/www

§ ÁLTALÁNOSSÁGBAN A KONGRESSZUSRÓL

A kongresszus nyelve

A kongresszus nyelve a latin. A közös beszégetéseken és szemináriumokon tolmácsolási lehetőség lesz olasz, francia, német, angol és spanyol nyelven.

 

Az eseményen való részvételről szóló bizonyítvány

Mindenki, aki idejéban leadta jelentkezését, a kongresszus végén részvételét igazoló okmányt kap.

 

A jelentkezésről

 

Akik a rendezvényen részt kívánnak venni, levélben, e-mailben vagy faxon adhatják le jelentkezésüket 2007. jůnius tizenötödike.
A jelenkezők csekken, vagy banki átutalással előleget kell fizessenek, melynek összege: 20 Euro azoknak akik a lejjebb látható országlistán az I , 13 Euro azoknak, akik a II, 7 Euro azoknak, akik a III csoportban lelhetők fel.
 

 

§ RÉSZVÉTELI DÍJ

Come effettuare i pagamenti

Az összeget a Vivarium Novum Academia számlájára kell befizetni: (BANCO POSTE ITALIANE)

Numero conto: 11021839 

IBAN: IT-14-R-07601-15100-000011021839; BIC: BPPIITRRXXX

Accademia Vivarium Novum

contrada San Vito, 5, I-83048 Montella (AV)

POSTE ITALIANE - 06006 - P.zza degli Irpini - 83048 - MONTELLA (AV). CAP: 83048

 

A BEFIZETENDŐ ÖSSZEGRŐL

A szervezők köszönetet mondanak a Victor Emmanuel bentlakásos iskola és a teatínusok által működtetett Szent Caietanusz kolostor elöljáróinak segítségükért és támogatásukért. A résztvevőknek az államok és a befizetendő összeg szerinti csoportosítása az emberek közötti kapcsolatok, mely a humansiták szemében a legfontosabbak között foglalt helyet, segítése érdekében lett megállípítva..

 

 

 

               

Pacchetti complessivi

Az árak magukban foglalják az étkezést, többágyas, közös mosdóval ellátott szobákban július 15-től 23-ig; a konferencián való részvétel össszegét; az előadásokon való részvételt segítő eszközöket; belépőket a programban feltüntetett múzeumokba és helyekre; a napi utazásokat a rendezvények nagy részének helyt adó Victor Emmanuel iskolából a programban feltüntetett helyekre; látogatást Pompeibe. Azonban NEM foglalja magába: az egyéb személyes kiadásokat, a programban fel nem tüntetett utazásokat

 

30 éves korig Adulti (oltre i 30 anni)

Az első csoportban feltüntetett országok polgárai: 180 €
     A második csoportban feltüntetett országok polgárai: 105 €
     A harmadik csoportban feltüntetett országok polgárai: 70 €

 

30 éves kor felett:

Az első csoportban feltüntetett országok polgárai: 210 €
     A második csoportban feltüntetett országok polgárai: 120 €
     A harmadik csoportban feltüntetett országok polgárai: 80 €

 

Mindazon országok polgárai, akik a negyedik csoportban vannak feltüntetve, illetve azok, akik hátrányos anyagi helyzetük miatt nem képesek az eseményen való részvételen, a megfelelő igazolóokmányok bemutatásával támogatást igényelhetnek az eseményen való részvétel érdekében.

 

A szervezők elvárása, hogy mindazok, akik a fentebb ajánlott igen kedvező szálláslehetőséget elfogadják, a megrendezésre kerülő előadásokon, szemináriumokon és egyéb, a programban feltüntetett rendezvényeken részt vegyenek

 

AZ ÖSSZEG NAPOKRA LEBONTVA

Az árak magukban foglalják a: reggelit, ebédet, vacsorát és szállást

 

 

 

            

 

     30 éves korig

Az első csoportban feltüntetett országok polgárai: 28 €
    A második csoportban feltüntetett országok polgárai: 18 €
   A harmadik csoportban feltüntetett országok polgárai: 13 € Adulti (oltre i 30 anni)

 

30 éves kor felett

Az első csoportban feltüntetett országok polgárai: 33 €
     A második csoportban feltüntetett országok polgárai: 22 €
     A harmadik csoportban feltüntetett országok polgárai: 15 €

 

Az egyes ebédek és vacsorák:

(életkortól függetlenül

Az első csoportban feltüntetett országok polgárai: 7 €
     A második csoportban feltüntetett országok polgárai: 5 €
     A harmadik csoportban feltüntetett országok polgárai: 3 €

 

Pompeii látogatás (azoknak, akik nem kívánnak élni a felajánlott árakkal): 25 €

 

 

 

Praeconium

Nuntii et indicia

Ordo rerum agendarum (dettagli)

Index oratorum

Index civitatum

Scheda qua nomen conventui detur

Deversoria

 

§ AZ ÖSSZEJÖVETEL PROGRAMJA

Július 15.:

 

CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE: a résztvevők megérkeznek és elfoglalják szobáikat. Regisztráció, az előadásokhoz szükséges segédeszközök átvétele, majd vacsora

 

  

 

Július 16.:

 

reggel:

AZ OLASZ FILOZÓFIAI INTÉZETBEN (ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI): Humanitas és állam, a polgári kötelességek és erények

 

TÉMÁK:

1) Az állam irányításáról

2) Az ifjúság humanitasra való nevelése

3) A tökéletes államforma

 

Városnézés piazza plebiscito, királyi palota, galleria Umberto I, és a Szent Karolusz színház
 

 

 

délután:

CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE: a fenti témák tárgyalása folytatódik kerekasztalbeszélgetések és szemináriumok keretében.

 

 

Július 17.:

 

reggel:

CONVENTO DI S. LORENZO MAGGIORE: A humanitasról, vallások és más népekkel való viszony.

 

TÉMÁK:

1) A humanisták viszonya a kereszténységhez és más vallásokhoz

2) A tolerancia

3) Más népekkel való viszony

 

a város római és görög romjainak megtekintése

 

 

délután:

CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE: a fenti témák tárgyalása folytatódik kerekasztalbeszélgetések és szemináriumok keretében.

 

este:

zongora és hegedűhangverseny

 

Július 18.:

 

reggel:

A NÁPOLYI BOTANIKUS KERTBEN( ORTO BOTANICO):

humanista irodalom és természettudományos kérdések.
 

 

 

  

 

TÉMÁK:

1) A természet megismerése, tanulmányozása és a humanitas

2) Hogyan kapcsolódnak egymáshoz az irdodalom és a természettudomán

 

délután:

A NÁPOLYI CSILLAGVIZSGÁLÓBAN (OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE): A kozmológia és a humanitas

 

  

 

TÉMÁK:

1) A kozmológia és a humanitas

2) Mit nyújtanak az emberiségnek a fizika legújabb találmányai

 

Július 19.:

 

reggel:

A POMPEI ROMOKNÁL

Vezető kíséretében az antik város megtekintése

 

délután:

SALA DEL CIRCOLO “AMICI DI POMPEI”: Mennyire esendőek és törékenyek az emberi dolgok. Mi a boldog él

 

TÉMÁK:

1) Az irodalmi köztársaságról

2) Mennyire esendőek és törékenyek az emberi dolgok. Mi a boldog

 

este:

A POMPEII ÓDEIONBAN: Miles Gloriosus (mely komédiát a trieri egyetem színészei María Mercedes González-Haba rendezésében a Synaulia társulat zenéjével adják elő)

 

 

Július 20.:

 

reggel:

NÁPOLYI RÉGÉSZETI MÚZEUM: Az antik bölcsesség.
 

 

 

 

TÉMÁK:

1) Mi és régiek emlékezete

2) Más a humanizmus és a klasszicizmus

3) Mit mond korunknak elődeink irodalm

 

A Régészeti Múzeum megtekintése

 

délután:

NÁPOLYI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI):

A humanizmus viszonya a szépművészetekkel.

 

 

TÉMÁK:

1) A város

2) A humanizmus viszonya a szépművészetekkel

 

A múzeum képtárának megtekintése

 

este:

CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE: a fenti témák tárgyalása folytatódik kerekasztalbeszélgetések és szemináriumok keretében.

 

Július 21.:

 

reggel:

CONSERVATORIO DI S. PIETRO A MAJELLA: Múzsákkal élni

 

 

 

TÉMÁK:

1) Hogyan segíti elő a zene lelkünk formálását

 

Vita Horatii: zenei előadás Paula Sarcina vezényletével. Zeneszerző: A. Murzi

 

délután:

CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE:

 

TÉMÁK:

1) A Humanitas révén közös haza született sokak számára : humanitas
a különféle nemzeteknél

 

A tagok Franco Lista, építész vezetésével megtekintik Nápoly belvárosát.
 

 

Július 22.:

 

reggel:

latin nyelvű mise a NUNZIATELLA KATONAI ISKOLA KÁPOLNÁJÁBAN

 

 

Az OLASZ FILOZÓFIAI INTÉZETBEN ( ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI): Az emberröl

 

TÉMÁK:

1) Az ember méltóságáról

2) A lélek kritikai szemléletéről

3) “nolite conformari huic saeculo" Korunk és a konformiz

 

délután:

a fenti témák tárgyalása folytatódik kerekasztalbeszélgetések és szemináriumok keretében.

 

ÖSSZEGZÉS

 

vacsora

 

 

Július 23. :

 

 

A résztvevők hazautaznak

 
  • Scheda d'iscrizione al convegno• Informazioni
 

© 2007 Accademia Vivarium Novum